Homepage " PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid beschrijft hoe wij informatie over u verwerken, met inbegrip van persoonsgegevens en cookies, of "cookies".


1. Algemene informatie

 1. Dit beleid is van toepassing op de Website, die opereert onder de url: camperrent.nl
 2. De dienstverlener en beheerder van persoonsgegevens is: THESEO Damian Wysocki, geregistreerd in het Centraal Register van Bedrijfsactiviteiten en Informatie op: ul. Majora Hubala 6 lok. 1A, 43-100 Tychy, NIP: 8251869082, REGON: 527209195.
 3. E-mailadres van de exploitant: kontakt@kamperrent.pl
 4. De Beheerder is de beheerder van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de gegevens die u vrijwillig verstrekt op de Website.
 5. De service gebruikt persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:
  • Een nieuwsbrief
  • Een commentaarsysteem beheren
  • Behandeling van vragen via het formulier
  • Presentatie van een aanbod of informatie
 6. De service voert functies uit om op de volgende manieren informatie te verkrijgen over gebruikers en hun gedrag:
  1. Via de vrijwillig ingevulde gegevens in de formulieren, die in de systemen van de Operator worden ingevoerd.
  2. Door cookies (zogenaamde "cookies") op eindapparaten op te slaan.

2. Geselecteerde gegevensbeschermingsmethoden gebruikt door de Operator

 1. De sites voor het inloggen en het invoeren van persoonlijke gegevens zijn beveiligd in de transmissielaag (SSL-certificaat). Dit zorgt ervoor dat de persoonlijke en inloggegevens die op de site worden ingevoerd, worden versleuteld op de computer van de gebruiker en alleen kunnen worden gelezen op de doelserver.
 2. Persoonlijke gegevens die in de database zijn opgeslagen, worden zodanig versleuteld dat alleen degenen met de Operator-sleutel ze kunnen lezen. Op deze manier worden de gegevens beschermd als de database van de server wordt gestolen.
 3. Gebruikerswachtwoorden worden gehasht opgeslagen. De hashfunctie werkt in één richting - het is niet mogelijk om het om te keren, wat nu de moderne standaard is voor het opslaan van gebruikerswachtwoorden.
 4. De operator wijzigt regelmatig zijn administratieve wachtwoorden.
 5. Om gegevens te beschermen, maakt de Operator regelmatig back-ups.
 6. Een belangrijk element van gegevensbescherming is het regelmatig bijwerken van alle software die door de Operator wordt gebruikt om persoonsgegevens te verwerken, wat in het bijzonder betekent dat softwarecomponenten regelmatig worden bijgewerkt.

3. Hosting

 1. De service wordt gehost (technisch onderhouden) op de servers van de operator: hostido.pl

4. Uw rechten en aanvullende informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt

 1. In bepaalde situaties heeft de beheerder het recht uw persoonsgegevens aan andere ontvangers door te geven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of voor de nakoming van verplichtingen die op de beheerder rusten. Dit geldt voor dergelijke groepen ontvangers:
  • verzekeraars
  • bevoegde werknemers en medewerkers die de gegevens gebruiken om het doel van de website te vervullen
  • bedrijven die marketingdiensten verlenen aan de beheerder
 2. Uw persoonsgegevens worden door de Beheerder niet langer verwerkt dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de daarmee verband houdende activiteiten die in afzonderlijke regelgeving zijn vastgelegd (bijv. inzake boekhouding). Met betrekking tot marketinggegevens worden gegevens niet langer dan 3 jaar verwerkt.
 3. U hebt het recht om de Beheerder om informatie te vragen:
  • toegang tot uw persoonlijke gegevens,
  • hun rectificatie,
  • doorhalingen,
  • beperking van verwerking,
  • en dataportabiliteit.
 4. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de in 3.3 c) genoemde verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden nagestreefd, met inbegrip van profilering, waarbij het recht om bezwaar te maken niet kan worden uitgeoefend wanneer er geldige gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, met name de vaststelling, handhaving of verdediging van vorderingen.
 5. Over de handelingen van de beheerder kan een klacht worden ingediend bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, ul. Stawki 2, 00-193 Warschau.
 6. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor de werking van de Service.
 7. Geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, kan met betrekking tot u plaatsvinden ten behoeve van het verlenen van diensten op grond van het gesloten contract en ten behoeve van direct marketing door de Beheerder.
 8. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven vanuit derde landen in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat we ze niet naar landen buiten de Europese Unie sturen.

5. informatie in de formulieren

 1. De website verzamelt informatie die vrijwillig door de gebruiker wordt verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens indien deze worden verstrekt.
 2. De service kan informatie over de verbindingsparameters opslaan (tijdstempel, IP-adres).
 3. De website kan in sommige gevallen informatie opslaan om de gegevens in het formulier te koppelen aan het e-mailadres van de gebruiker die het formulier invult. In dat geval verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in de url van de pagina met het formulier.
 4. De gegevens die in het formulier worden verstrekt, worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van het specifieke formulier, bijvoorbeeld om een serviceverzoek of verkoopcontact te verwerken, diensten te registreren, enz. In elk geval wordt in de context en beschrijving van het formulier duidelijk aangegeven waarvoor het wordt gebruikt.

6 Beheerderslogboeken

 1. Informatie over het gedrag van gebruikers op de website kan worden geregistreerd. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van de website.

7 Relevante marketingtechnieken

 1. De exploitant maakt gebruik van een statistische analyse van het websiteverkeer via Google Analytics (Google Inc., VS). De exploitant geeft geen persoonlijke gegevens door aan de exploitant van deze dienst, alleen geanonimiseerde informatie. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Met betrekking tot de informatie over gebruikersvoorkeuren die door het advertentienetwerk van Google wordt verzameld, kan de gebruiker de informatie die uit cookies voortkomt, bekijken en bewerken met behulp van de volgende tool: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. De Operator gebruikt remarketingtechnieken om reclameboodschappen af te stemmen op het gedrag van de gebruiker op de website, wat de illusie kan wekken dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden gebruikt om de gebruiker te volgen, maar in de praktijk worden er geen persoonsgegevens overgedragen van de Operator naar de reclame-exploitanten. Een technologische voorwaarde voor dergelijke activiteiten is dat cookies zijn ingeschakeld.
 3. De Operator maakt gebruik van een oplossing die de werking van de Website automatiseert met betrekking tot gebruikers, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar een gebruiker na het bezoeken van een specifieke subpagina, op voorwaarde dat de gebruiker heeft ingestemd met het ontvangen van commerciële correspondentie van de Operator.

8 Informatie over cookies

 1. De website maakt gebruik van cookies.
 2. Cookies (zogenaamde "cookies") zijn IT-gegevens, met name tekstbestanden, die worden opgeslagen in de eindapparatuur van de Gebruiker van de Dienst en bedoeld zijn voor gebruik op de Website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, de tijd dat ze op de eindapparatuur zijn opgeslagen en een uniek nummer.
 3. De entiteit die cookies op de eindapparatuur van de Gebruiker van de Dienst plaatst en er toegang toe heeft, is de Operator van de Dienst.
 4. Cookies worden voor de volgende doeleinden gebruikt:
  1. het onderhouden van een sessie van de websitegebruiker (na het inloggen), waardoor de gebruiker zijn/haar login en wachtwoord niet op elke subpagina van de website opnieuw hoeft in te voeren;
  2. om de doelstellingen te bereiken die hierboven zijn beschreven onder 'Essentiële marketingtechnieken';
 5. De Website gebruikt twee soorten cookies: "sessiecookies" (session cookies) en "permanente cookies" (persistent cookies). "Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op de eindapparatuur van de Gebruiker worden opgeslagen totdat deze uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. "Permanente" cookies worden op de eindapparatuur van de Gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die is aangegeven in de parameters van de cookies of totdat ze door de Gebruiker worden verwijderd.
 6. Software voor surfen op het web (webbrowser) staat meestal standaard toe dat cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de Gebruiker. Gebruikers van de Website kunnen hun instellingen in dit opzicht wijzigen. De internetbrowser maakt het mogelijk om cookies te verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Raadpleeg voor meer informatie de help of documentatie van uw internetbrowser.
 7. Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige functies die beschikbaar zijn op de Website.
 8. Cookies die in de eindapparatuur van de Gebruiker van de Dienst worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de Operator van de Dienst, in het bijzonder bedrijven: Google (Google Inc. gevestigd in de VS), Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS), Twitter (Twitter Inc. gevestigd in de VS).

9. Cookiebeheer - hoe geef en trek je toestemming in de praktijk?

 1. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Wij wijzen erop dat het uitschakelen van cookies die essentieel zijn voor verificatieprocessen, beveiliging en het bijhouden van gebruikersvoorkeuren het gebruik van de websites kan bemoeilijken en in extreme gevallen onmogelijk kan maken.
 2. Om uw cookie-instellingen te beheren, selecteert u de webbrowser die u gebruikt in de onderstaande lijst en volgt u de instructies:Mobiele apparaten:

Instagram

CamperHuur
KamperRENT.nl © 2024. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op: kontakt@kamperrent.pl

De website maakt gebruik van cookies. Door de site te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies. Accepteer Lees meer